Fasad / Mur

by admin
Fasad/Yttertak - Helsingborg, Kastellgatan 1